Dodacie podmienky

Dodávka tovaru sa uskutočňuje v rámci územia Slovenskej republiky a to na dodaciu adresu uvedenú v objednávke.

Do dodacej lehoty sa nezapočítavajú štátne sviatky ani dni pracovného pokoja. Ak si kupujúci objedná tovar cez víkend, či sviatok, dodacia lehota začína plynúť od prvého pracovného dňa nasledujúceho po víkende alebo sviatku. Predĺženie dodacej lehoty sa analogicky vzťahuje na situácie, keď dôjde ku križovaniu so spomínanými dňami.    

Stav jednotlivých položiek na sklade denno-denne monitorujeme. Vo výnimočných prípadoch, pri ktorých je predpoklad náhleho a neočakávaného vypredania zásob, ako sú napríklad špeciálne akcie spojené s výraznými redukciami cien, objednanie väčšieho množstva, či umiestnenie objednávok na rovnaký produkt viacerými zákazníkmi v krátkom časovom horizonte, môže nastať situácia, že v momente prijatia vašej objednávky tovar nie je na sklade. V takomto prípade sme povinní vás bezodkladne informovať o tejto skutočnosti a navrhnúť náhradný termín plnenia.

Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t.j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. Obchodné podmienky bližšie špecifikujú zmienené prípady.

Kupujúci je povinný skontrolovať obal zásielky a prevziať ju len pokiaľ nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s doručovateľom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. Doprava tovaru je hradená kupujúcim.

 

Spôsoby dopravy

Slovenská Pošta, a.s.
Ak sa objednaný tovar nachádza na sklade našej spoločnosti, tovar Vám bude doručený najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Túto službu zabezpečuje Slovenská pošta, a.s. Zásielky ťažšie ako 10kg alebo hodnotou prevyšujúce 330 EUR nedoporučujeme posielať. Dopravu si hradí kupujúci, podľa aktuálnych cien a akcií (ceny sú uvedené v nákupnom košíku). Tovar môže kupujúci zaplatiť dobierkou, alebo bezhotovostným platobným stykom.

Kuriérska služba
Ak sa objednaný tovar nachádza na sklade našej spoločnosti, tovar Vám bude doručený najskôr do 24hodín od potvrdenia objednávky. Dopravu si hradí kupujúci, podľa aktuálnych cien a akcií (ceny sú uvedené v nákupnom košíku). Tovar môže kupujúci zaplatiť dobierkou, alebo bezhotovostným stykom. O zásielke budete vopred informovaný telefonicky kuriérskou službou, a je možné sa dohodnúť na presnom termíne dodania tovaru.

Expresné dodanie (iba v rámci miest Košice a Prešov)
Ak sa objednaný tovar nachádza na sklade našej spoločnosti, tovar bude doručený po vzájomnej telefonickej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim od potvrdenia objednávky. Túto službu zabezpečuje Predávajúci prostredníctvom svojich zamestnancov. Dopravu si hradí kupujúci, podľa aktuálnych cien a akcií (ceny sú uvedené v nákupnom košíku). Tovar môže kupujúci zaplatiť v hotovosti na mieste dodania, alebo bezhotovostným platobným stykom.

© 2013 PCMOB. Všetky práva vyhradené.
Všetky obrázky majú ilustračný charakter.