Ochrana osobných údajov

Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mailom). Súhlas Kupujúci udeľuje na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho info@pcmob.sk alebo na poštovú adresu Predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle § 7 ods. 2 z. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.pcmob.sk, Peter Kišiday - Pepino sa zaväzuje chrániť vaše súkromie. Prevádzkovateľ uchováva a spracúva legáne získané osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Zhromažďovanie informácii je dôležité z dôvodu vybavenia objednávky a z dôvodu poskytovania čo najlepších služieb pre všetkých registrovaných zákaznikov internetového obchodu www.pcmob.sk.

Predávajúci registrovaným zákazníkom môže zasielať rôzne e-maily informačného alebo marketingového charakteru, ak zákazník k tomu dal súhlas pri registrácii svojho účtu. Predávajúci však poskytuje možnosť odmietnuť akékoľvek marketingové e-maily.

Medzi informácie, ktoré o zákazníkoch zhromažďujeme patrí:

     Meno a Priezvisko
     D
odacia alebo Fakturačná adresa
     E
-mailová adresa
    
Telefónne číslo
     
História objednávok a prípadných reklamácii

     Ostatné informácie, ktoré zákazník dobrovoľne udá vo svojom zákazníckom účte

Informácie, ktoré sú zhromažďované prevádzkovateľom internetového ochodu www.pcmob.sk sú presné a aktuálne. Jednotlivé informácie si môže každý zákazník skontrolovať vo svojom účte. V prípade akýchkoľvek nepresností môže zákazník kontaktovať prevádzkovateľa na zákazníckej linke (+421 905 522 331) alebo e-mailom (info@pcmob.sk) a požiadať o nápravu.

S osobnými údajmi, ktoré zhromažďujeme, sa bude nakladať bezpečne v súlade s vnútornou bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa internetového obchodu www.pcmob.sk.

Ak máte nejaké otázky, pripomienky k súkromiu, mali by ste kontaktovať naše zákaznícke oddelenie. Ak nás budete kontaktovať s podrobnosťami o existujúcich informáciách, ktoré o vás máme
e-mailom, je dôležité, aby ste uviedli svoju pôvodnú e-mailovú adresu, akú ste používali v čase, keď ste nás prvýkrát kontaktovali. Bez toho nemusíme byť schopní odsledovať jednotlivé detaily.

© 2013 PCMOB. Všetky práva vyhradené.
Všetky obrázky majú ilustračný charakter.